Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 (21:47 13/09/2021)


HNP - Ngày 10/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3014/UBND-TKBT, phân công tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, phân công Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải chỉ đạo, đôn đốc thực hiện một số nội dung gồm: Chỉ đạo, đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, Ban Quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội, các cơ quan liên quan, trên cơ sở bám sát, đánh giá theo diễn biến tình hình thực tế dịch bệnh và khả năng kiểm soát dịch bệnh tại từng khu vực địa bàn và trên toàn địa bàn thành phố khẩn trương trình UBND thành phố kịch bản, phương án, kế hoạch khởi động, phục hồi và phát triển kinh tế tại vùng xanh, vùng vàng và tiến tới toàn địa bàn thành phố; tham mưu Ban Cán sự đảng thành phố báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy trước ngày 15/9/2021.
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm phù hợp với các giai đoạn; trình UBND thành phố xem xét, ban hành trước ngày 20/9/2021 để tổ chức thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Thu HằngCác bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem