Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn (20:55 12/09/2021)


HNP - Ngày 9/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4119/QĐ-UBND, phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn” do tổ chức Taiwan Fund for children and families tài trợ.

Theo Quyết định, tổng giá trị dự án là 135.000.000VND do tổ chức Taiwan Fund for children and families tài trợ, được thực hiện trong năm 2021 sau khi được UBND Thành phố phê duyệt. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn.
 
Các hoạt động chính của dự án: Tổ chức cho trẻ đi thăm quan, dã ngoại, vui chơi trải nghiệm thực tế bên ngoài Trung tâm; tổ chức các đợt tập huấn, giáo dục giới tính cho trẻ tại Trung tâm; tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ vào chiều thứ Sáu hàng tuần tại Trung tâm.
 
Kết quả chính của dự án: 150 trẻ khuyết tật được chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn.
 
UBND Thành phố giao Sở LĐ,TB&XH chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận dự án. Chỉ đạo tổ chức, quản lý tiếp nhận dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, quy định về quản lý tài chính và các quy định liên quan. Tổ chức kiểm tra, giám sát dự án. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm về dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo theo quy định.
 
Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn chịu trách nhiệm thực hiện tiếp nhận dự án đảm bảo hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, quy định về quản lý tài chính và các quy định liên quan. Đối với các hoạt động tập huấn, giáo dục giới tính cho trẻ, chủ dự án cần đảm bảo nội dung, phương pháp, tài liệu tập huấn phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và phù hợp với lứa tuổi, đối tượng trẻ khuyết tật…

Thu HiềnCác bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem