Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố Hà Nội (19:58 26/02/2024)


HNP - Ngày 21/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng được quy định chi tiết như sau: 
 
1. Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế: Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh là xe cứu thương tùy thuộc vào số lượng giường bệnh của đơn vị (50 giường được bố trí 01 xe, từ 50-100 giường bố trí 02 xe, 100-200 giường được bố trí 03 xe, từ 200-300 giường được bố trí 04 xe và từ 300 giường bệnh trở lên nếu tăng thêm 150 giường bệnh thì định mức được thêm 01 xe); Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố là xe cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế hoặc xe cứu thương có kết cấu đặc biệt, số lượng là 50 xe; Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã là xe cứu thương là 01 xe/đơn vị và xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế là 02 xe/đơn vị; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố là 04 xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế 12-16 chỗ ngồi vận chuyển người bệnh và 03 xe bán tải chở máy phun và hóa chất lưu động; Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn là 01 xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên phục vụ hoạt động y tế; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là 05 xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế và 01 xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế; Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Sở Y tế là 01 xe/đơn vị; Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 01 xe/đơn vị.
 
2. Nhóm xe ô tô có kết cấu đặc biệt: Trung tâm phát triển quỹ đất; Ban Quản lý các dự án và khai thác hạ tầng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc mỗi loại là 01 xe.
 
3. Nhóm xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng (thiết bị chuyên dùng được gắn cố định với xe) hoặc xe ô tô gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật: Ban phục vụ lễ tang Hà Nội tối đa là 130 xe; Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội tối đa là 35 xe; Thanh tra Sở Giao thông vận tải tối đa 58 xe; Sở Giao thông vận tải là 01 xe; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tối đa là 32 xe; Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường là 02 xe; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là 02 xe ô tô; Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ là 02 xe.
 
4. Nhóm xe tải: Các cơ sở cai nghiện ma túy và các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao trang bị 01 xe/đơn vị; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 01 xe; Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sau sắp xếp, kiện toàn tiếp quản chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 01 xe.
 
5. Nhóm xe ô tô trên 16 chỗ: Trung tâm Điều dưỡng người có công, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công là 02 xe/đơn vị; Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 01 xe/đơn vị; Các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm huấn huyện và thi đấu thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa Thành phố là 01 xe/đơn vị; Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 01 xe; Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu 01 xe; Các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Thành phố, trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Trung tâm chính trị quận, huyện, thị xã là 01 xe/đơn vị; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội là 01 xe.
 
Quyết định cũng quy định cụ thể mức giá mua xe ô tô chuyên dùng. Khi thực hiện mua sắm, các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào đặc điểm, đặc tính kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, kết cấu có liên quan và giá thị trường tại thời điểm mua sắm, thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định pháp luật về đấu thầu, đảm báo giá mua không vượt quá giá mua tối đa do UBND Thành phố quy định.
 
Sở Tài chính Hà Nội hướng dẫn việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. Sở Nội vụ hướng dẫn bố trí, sắp xếp công việc, giải quyết chế độ, chính sách cho lái xe và xử lý các khó khăn, vướng mắc có liên quan khi các xe ô tô được sắp xếp, xử lý theo quy định. Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, thực hiện kiểm soát chi đối với các nội dung liên quan đến mua sắm, sửa chữa, thanh lý và các hình thức xử lý khác đối với xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2024, thay thế Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Như Hoa


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t