Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội (03:21 26/09/2014)Chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội

Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà nội  Là một tổ chức chính trị xã hội nằm trong khối đoàn thể của Thành phố
    Nhiệm vụ :
- Tham gia các hoạt động chính trị-xã hội-xoá đói giảm nghèo
- Tham  gia các phong trào ở địa phương, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.
- Thực hiện các NQ của TU, Trung ương hội Hội CCB  Việt Nam
- Tham gia giữ gìn ANTT - ATXH, hàng năm phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Thành phố  động viên khám tuyển NVQS,  và lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc
- Phối hợp với Đoàn thanh niên, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
- Tham gia các phong trào phòng chống ma tuý  và các tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố     
- Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, tư tưởng hội viên vững vàng
- Tích cực tuyên truyền phát triển hội viên mới.
- Phát triển  Hội CCB khối 487
- Tập hợp số thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về dịa phương tham gia câu lạc bộ cựu quân nhân.
 

Địa chỉ: 12A Thể Giao, quận Hai Bà Trưng

 Văn thư: 39746598
Số máy trực ngoài giờ: 39780127
Fax:  39745011

 
Các bài đã đăng :

Bài viết Xem