Khi là hai tỉnh: Hà Đông và Sơn Tây. (11:09 13/01/2011)- KHOÁ I, Tháng 1/1946 có 19 đại biểu:
HÀ ĐÔNG:
1- Trịnh Văn Bô.           8- Trần Trọng Hiệu.    
2- Cù Huy Cận.             9- Bùi Vĩnh Liên.
3- Đỗ Đức Dục.           10- Nguyễn Đăng Long.
4- Nguyễn Đỗ Cung.     11- Trương Thị Mỹ.
5- Bùi Bằng Đoàn.         12- Xuân Thuỷ (Nguyễn Trọng Nhâm).
6- Hoàng Minh Giám.    13- Dương Đức Quyên.
7- Đặng Kim Giang.      14- Hoàng Tích Trí.
SƠN TÂY:
15- Lê Văn Hoè.         18- Nguyễn Văn Thái.
16- Đào Trọng Kim.    19- Khuất Duy Tiến.
17- Phạm Khắc Minh (tức Nguyễn Quốc Hồng)
- KHOÁ II, Tháng 5/1960 có 26 đại biểu:
HÀ ĐÔNG:
1- Cao Viết Bảo.                            10- Hoàng Thị Kiệm.    
2- Bùi Thị Cẩm.                               11- Nguyễn Văn Minh.
3- Nguyễn Quang Chính.                  12- Vũ Quý.
4- Hoà thượng Trần Quảng Dung.    13- Trịnh Huy Đoan.
5- Hoàng Minh Giám.                      14- Nguyễn Hữu Thụ.
6- Lê Minh Hiền.                             15- Nguyễn Huy Thung.
7- Đỗ Xuân Hợp.                             16- Nguyễn Trọng Nhâm.
8- Nguyễn Văn Huyên.                    17- Vũ Văn Tước.
9- Nguyễn Xuân Khoát.                  18- Vũ Văn Xin.
SƠN TÂY:
19- Đỗ Hữu Chất.                         23- Phan Trọng Tuệ.    
20- Lê Thị Chân Phương.             24- Nguyễn Trọng Vận.
21- Khương Xuân Thực.              25- Dương Văn Viện.
22- Nguyễn Xuân Trường.            26- Đặng Thị Xuân.
- KHOÁ III, Tháng 4-1964 có24 đại biểu:
HÀ ĐÔNG:
1- Tạ Hoàng Cơ.            9- Nguyễn Thị Thoan.    
2- Trần Quảng Dung.      10- Nguyễn Khắc Thuật.
3- Hoàng Minh Giám.      11- Nguyễn Hữu Thụ.
4- Triệu Mạnh Hạ.          12- Xuân Thuỷ.
5- Nguyễn Văn Huyên.    13- Nguyễn Trọng Tỉnh.
6- Trần Sâm.                   14- Đặng Đức Tuấn
7- Trần Thị Tèo.              15- Ngô Tư.
8- Phạm Tấn Thăng.        16- Nguyễn Thị Xuân.
SƠN TÂY:
17- Nguyễn Văn Ái.                          21- Lê Thị Nhân.
18- Nguyễn Văn Định (Minh Đạt).    22- Nguyễn Trọng Tâm.
19- Phạm Ngọc Mậu.                      23- Đỗ Như Tuệ.
20- Nguyễn Thị Minh Nhã.              24- Phan Trọng Tuệ.
 
Các bài đã đăng :

Bài viết Xem