Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội qua các thời kỳ (14:41 25/07/2022)Ngày 19/8/1945: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội
 
Ngày 20/8/1945: Thành lập UBND cách mạng lâm thời Hà Nội do đồng chí Nguyễn Huy Khôi (Trần Quang Huy) làm Chủ tịch đã tổ chức lễ ra mắt tại Bắc bộ phủ dưới sự chứng kiến của đông đảo nhân dân Hà Nội vừa giành được tự do
 
Ngày 30/8/1945: UBND thành phố Hà Nội chính thức thành lập. Bác sĩ Trần Duy Hưng được cử làm Chủ tịch
 
Tháng 10/1947: Ủy ban Kháng chiến và UBHC Hà Nội hợp nhất thành Ủy ban Kháng chiến - hành chính do đồng chí Ngô Ngọc Du làm chủ tịch
 
Ngày 10/10/1954 giải phóng thủ đô. Ủy ban quân chính quản lý thành phố do đồng chí Vương Thừa Vũ làm chủ tịch
 
Ngày 4/11/1954: UBHC thành phố Hà Nội được thành lập do bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch
 
Danh sách Chủ tịch UBHC, UBND thành phố Hà Nội từ 1957 đến nay
 
1. Ông: Trần Duy Hưng, khóa I (1957-1961); khóa II (1961-1965), khóa III (1965-1968), khóa IV (1968-1971), khóa V (1971-1974), khóa VI (1974-1977)
 
2. Ông: Trần Vĩ, khóa VII (1977-1981), khóa VIII (1981-1985), khóa IX (1985-1989), ông Trần Vĩ (đến 1/1987)
 
3. Ông: Trần Tấn (từ 1/1987)
 
4. Ông: Lê Ất Hợi, khóa X (1989-1994)
 
5. Ông: Hoàng Văn Nghiên, khóa XI (1994-1999), khóa XII (1999-2004)
 
6. Ông: Nguyễn Quốc Triệu, khóa XIII (2004-2009) (từ 5/2004-8/2007)
 
7. Ông: Nguyễn Thế Thảo (từ 8/2007 -12/2015)
 
8. Ông: Nguyễn Đức Chung (từ 12/2015 - 9/2020)
 
9. Ông: Chu Ngọc Anh (từ 9/2020 - 6/2022)
 
10. Ông: Trần Sỹ Thanh từ 7/2022Bài viết Xem