Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội khóa V bầu ngày 6/4/1975 (09:23 12/08/2010)Đơn vị 1: 5 đại biểu
1.Trường Chinh
2.Trần Duy Hưng
3.Trần Thị Phượng
4.Đào Duy Qui
5.Tôn Đức Thắng

Đơn vị 2: 6 Đại biểu
1.Trần Thị Ân
2.Nguyễn Lương Bằng
3.Nguyễn Thị Cường
4.Bùi Hưng Gia
5.Hoàng Quốc Việt
6.Nguyễn Xiển

Đơn vị 3: 5 đại biểu
1.Lê Duẩn
2.Đỗ Đại Lộc
3.Nguyễn Trung Mai
4.Nguyễn Thị An Vinh
5.Nghiêm Xuân Yêm

Đơn vị 4: 7 đại biểu
1.Hồ Đắc Di
2.Phạm Văn Đồng
3.Trần Thị Kim Dung
4.Nguyễn Lam
5.Hoàng Thị Lũy
6.Trịnh Văn Tự
7.Hoàng Minh Viễn

Đơn vị 5: 5 đại biểu
1.Nguyễn Trọng Di
2.Văn Tiến Dũng
3.Nguyễn Thị Ngọ
4.Nguyễn Thành Vĩnh
5.Hoa Thị Xuân

Đơn vị 6: 4 đại biểu
1.Nguyễn Quang Dụ
2.Phạm Thị Khoát
3.Vũ Văn Sự
4.Đàm Xuân Tịnh

Đơn vị 7: 5 đại biểu
1.Lê Thị Kim Anh
2.Vũ Tất Ban
3.Nguyễn Chương Hồng
4.Đỗ Xuân Sảng
5.Nguyễn Thị Thiệp

Đơn vị 8: 4 đại biểu
1.Nguyễn Kim
2.Ngô Anh Thái
3.Nguyễn Thị Tiêu
4.Nguyễn Văn Trân
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem