Tổ chức kết nạp 70 đảng viên tiêu biểu chào mừng 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố (16:32 06/02/2024)


HNP - Dự kiến tháng 9/2024 sẽ tổ chức Lễ kết nạp 70 đảng viên tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2024).


Ngày 1/2/2024, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 109-KH/ĐUK về việc tổ chức Lễ kết nạp 70 đảng viên tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố (10/10/1954 - 10/10/2024).
 
Mục đích của kế hoạch nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố gắn với tuyên truyền lịch sử, truyền thống của Đảng; công tác tuyên truyền giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của người đảng viên, tạo động lực để các cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua lập thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tạo sự lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối.
 
Kế hoạch yêu cầu các đồng chí được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu trong số các đảng viên được kết nạp. Kịp thời tuyên truyền góp phần lan tỏa mục đích, ý nghĩa của lễ kết nạp. Tổ chức lễ kết nạp bảo đảm trang trọng, chu đáo, có ý nghĩa thiết thực; bám sát và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Thời gian tổ chức lễ kết nạp dự kiến diễn ra vào tháng 9/2024.
 
Kế hoạch yêu cầu Ban Tổ chức Đảng ủy Khối khảo sát, thẩm định, tổng hợp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở; trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định kết nạp đảng viên; tham mưu tổ chức lễ kết nạp đảng viên cấp Đảng bộ Khối bảo đảm đúng quy định; chuẩn bị nội dung và xây dựng chương trình lễ kết nạp.
 
Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong đó, tập trung rà soát nguồn quần chúng ưu tú, nguồn phát triển đảng viên mới hiện có; xây dựng, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tiến hành thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên đối với cảm tình đảng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.
 
Đồng thời, lựa chọn và giới thiệu đủ số lượng đảng viên tiêu biểu để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét, quyết định (theo số lượng được phân bổ); cử đại biểu tham gia lễ kết nạp đúng thành phần. Gửi hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên tiêu biểu về Đảng ủy Khối trước ngày 01/8/2024.
 
Chi tiết kế hoạch xem tại đây:

109-kh-to-chuc-le-ket-nap-70-dang-vien-tieu-bieu_1.signed.pdf


Hoàng Điệp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t