HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 về việc khen thưởng thành tích trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ giai đoạn (2019-2024).

Xem chi tiết...

HNP - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S5 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu A2, phục vụ xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đã ký ban hành Quyết định số 3619/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thăng Long thành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thăng Long thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem