HNP - Ngày 2/12, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Hà Nội. 
HNP - Ngày 1/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022. Việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, kê khai bổ sung phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022.
HNP - Ngày 1/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4033/UBND-KGVX về thực hiện đúng quy định trong hoạt động tu bổ di tích thuộc địa bàn Thành phố.  
HNP - Ngày 28/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND về triển khai thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý tại các địa bàn, tuyến trọng điểm” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
HNP - Ngày 28/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. 

Bài viết Xem