Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
661/UBND-KGVX 14/03/2023 Về việc tăng cường phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
Còn hiệu lực
1467/QĐ-UBND 13/03/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1480/QĐ-UBND 13/03/2023 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023
Còn hiệu lực
1466/QĐ-UBND 13/03/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
86/KH-UBND 13/03/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" thành phố Hà Nội đến năm 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 8273 văn bản / 1655 trang

Trang :