HNP - Ngày 17/5, Hội đồng Bồi thường Giải phóng mặt bằng tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức phối hợp với UBND xã An Thượng tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 3 và 4 cho các hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
HNP - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả liên quan dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được thực hiện đúng tiến độ. Dự kiến, trước ngày 30/6/2023 tới, sẽ bàn giao 70% mặt bằng để khởi công dự án theo kế hoạch.  
HNP - Ngày 11/5, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức phối hợp với đơn vị chức năng và UBND xã Song Phương tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cho 346 hộ dân trên địa bàn xã.
HNP - Ngày 5/5, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức phối hợp với UBND xã Đắc Sở đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 2 cho 63 hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4.
HNP - Tính đến nay, huyện Đan Phượng đã tổ chức chi trả đền bù giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được 301,2 tỷ đồng, trong đó, chi trả 296,81 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và 4,39 tỷ đồng cho các hộ di chuyển mộ.

Bài viết Xem